Đặt một câu hỏi

Bánh sinh nhật hình lợn (hợi)

banh-sinh-nhat-con-heo (1)
Số ký tự đã nhập: